Come on Over

Come On Over

Detta är utbildningen för dig som redan är diplomerad fransstylist men känner att du vill lära dig mer,
uppdatera dig eller kanske tveksam på kunskapen du fått på din förra utbildning.

Det är en privatkurs där vi kan utforma dagen efter de behov just du har i teori och praktik.

Kursen kostar 3.500/6.500 kr och du får produkter till ett värde av 1.000 kr som du gemensamt med oss väljer själv. Kursen är tre/sex timmar lång och vi kommer gemensamt överens hur vi delar upp dagen, om du behöver mest teori eller praktik. Du får ett intyg att du gått en COO hos oss! Intresseanmälan